Thursday, 29/09/2022 - 23:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dương Thành

Công Văn chỉ đạo thực hiện việc dạy thêm, học thêm trong hè 2013

Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Thái Nguyên và của ngành. Để việc dạy thêm và học thêm trong hè 2013 trên địa bàn huyện Phú Bình được thực hiện nghiêm túc, phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 351 /PGD&ĐT-CM

V/v chỉ đạo thực hiện

việc dạy thêm, học thêm trong hè 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

                Phú Bình, ngày 03  tháng 6 năm 2013

 

                             Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS  

                                                trong toàn huyện.

 

 Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Thái Nguyên và của ngành. Để việc dạy thêm và học thêm trong hè 2013 trên địa bàn huyện Phú Bình được thực hiện nghiêm túc, phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Với cấp THCS: Các trường có tổ chức ôn thi cho học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong tháng 6/2013 phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về dạy thêm và học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và báo cáo bằng văn bản số lượng lớp, học sinh học ôn của đơn vị về phòng GD&ĐT trước 15 tháng 6 năm 2013  (cho đồng chí Luận văn thư của phòng).

2. Với cấp Tiểu học: Không dạy thêm đối với các đối tượng học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho phép. 

3. Trong dịp hè các đơn vị, cá nhân không được tổ chức dạy thêm chương trình phổ thông để dành thời gian cho học sinh vui chơi giải trí, sinh hoạt hè và tham gia các hoạt động tập thể ở địa bàn.

4. Tổ chức tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2013-2014 theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, việc tuyển sinh phải bảo đảm đúng thời gian phòng GD&ĐT đặt ra. Sau khi tuyển sinh các trường không được tổ chức cho học thêm có thu tiền dưới mọi hình thức.  

5. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày tựu trường năm học 2013 – 2014 các đơn vị, cá nhân có thể tổ chức ôn tập, dạy thêm (tuyệt đối không được dạy trước chương trình; không bắt ép học sinh học thêm) cho học sinh theo Quy đinh dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Thái Nguyên (được nói rõ trong Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)  theo nguyện vọng của học sinh; cha mẹ học sinh và phải được phòng GD&ĐT cấp phép.

Riêng với các cháu còn trong độ tuổi mẫu giáo chưa học lớp 1, nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân dạy chương trình lớp một cho đối tượng này dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải thức hiện đúng theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên của phòng GD&ĐT Phú Bình về dạy thêm, học thêm.

Phòng giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo của công văn này; tăng cường quản lý kiểm tra, sử lý kịp thời các cá nhân, tập thể sai phạm. Nếu do thiếu trách nhiệm quản lý kiểm tra, để xảy ra sai phạm tại đơn vị mình quản lý, thì Hiệu trưởng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan cấp trên./.

 

Nơi nhận :

- UBND huyện( B/cáo);

- Ban tuyên giáo Huyện ủy( B/cáo);

- Lãnh đạo PGD&ĐT( t/d);

- Bộ phận CM-PGD(t/d);

- Như kính gửi ( thực hiện);

- Lưu:  VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Tiến Sinh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 679
Tháng 09 : 1.646
Năm 2022 : 194.554