Friday, 30/09/2022 - 00:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dương Thành

Công văn phòng chống dịch cúm gia cầm H7N9 và H5N1

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15/4/2013; công văn số 447/SGDĐT-PC&CTHSSV ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc phòng chống chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1); nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm dập tắt dịch; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trên địa bàn huyện triển khai một số biện pháp sau:

     UBND HUYỆN PHÚ BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số :298  /PGD-ĐT                                           Phú Bình, ngày 13   tháng 5 năm 2013

 V/v  phòng chống dịch cúm gia cầm

          A(H7N9) và A(H5N1)

 

                            Kính gửi:  Các trường MN, TH, THCS trong huyện.

Thực hiện  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15/4/2013; công văn số 447/SGDĐT-PC&CTHSSV ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc phòng chống chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1);  nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm dập tắt dịch; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  các trường học trên địa bàn huyện triển khai một số biện pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Công điện số 528/CĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1).

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế ở địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1), quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế ở địa phương khi phát hiện có trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ cầu nối tuyên truyền việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng; hướng dẫn cho học sinh có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.

4. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường.

5. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là công trình cấp nước, công trình nhà vệ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.

Nhận được công văn này, PGD-ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời về phòng GD&ĐT khi xuất hiện dịch bệnh xảy ra tại đơn vị mình.

 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (Th/h);                                                                                                 

- Lưu VT.                                                                                                     

 

                                                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                                   Dương Minh Thắng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 1.647
Năm 2022 : 194.555